Lige nu laver vi...

Grønne/bæredygtige natur-, kultur- og smagsoplevelser

- Lige nu laver vi... - 

Himmelhop for børn og deres voksne

Vi skal igen i år lave en masse hyggelige, grønne og dejlige oplevelser på Himmelbjerget for børn og deres familier. Hver dag i sommerferien.

Hotel Democracy og Grundlovsfest

Hotel Democracy holder traditionen tro Grundlovfest på Himmelbjerget 5. juni 2020, hvor Greenways.dk er med som initiativtager, tovholder og arrangør. Årets hovedtaler er Peter A. G.

Hotel Democracy er et samarbejde mellem Ry Højskole, Museum Skanderborg, Skanderborg Kommunes biblioteker og Greenways.dk. Se mere på Hotel Democracys hjemmeside.

BestigBjerge

Vi er sekretariat og bjergbase for BestigBjerge, som er en skøn "leg", der handler om at komme ud på bjergbestigning og samle højdemeter. Se mere på BestigBjerges hjemmeside.

eSCAPE

eSCAPE finder sted i Illerup Ådal til september. Og vi er kommunikationspartnere som vanligt. eSCAPE er navnet på et stedsfortællende koncept, der blander kunst og kulturarv på steder med et stærkt arkæologisk DNA. eSCAPE skal styrke fortællingerne om de steder, vi bor. Du kan følge projektet på Facebook lige her.

DANVA

Vi løser diverse kommunikationsopgaver for DANVA i relation til IWA World Water Congress 2020, som finder sted i Bella Centret i oktober 2020.

Venlig vejvisning

Et projekt der arbejder med at forbedre "vejvisning" for borgere og gæster i naturen.

Vi er også i gang med...

  • et projekt omkring 20 kulturoplevelser i Søhøjlandet
  • et projekt om Grønne oplevelser i Søhøjlandet for familier med børn og unge
  • et forprojekt om Den Bæredygtige Campingplads


Og så har vi gang i konsulentopgaver i relation til afsætning af økologiske produtker.

Greenways.dk          Himmelbjergvej 11, 8680 Ry           info@greenways.dk