Fortælletur

Kom med på den allerførste fortælletur i
”Tåstruplandet – Fredningen syd for Harlev”

Fredningen er rejst af Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i
fællesskab. Endnu er der et stykke vej, før vi sammen kan foretage den officielle indvielse af den nye
fredning, Tåstruplandet. Men sommeren er på vej, og takket være en flot indsats fra bl.a. frivillige borgere,
kan vi nu invitere på den første fortælleture i området: Stierne er ved at blive mærket af, de fleste af info-
tavlerne er på vej op, en kortfolder er snart i trykken, og inden længe vil tre store, smukt dekorerede sten
markere indgangene til fredningen


Tid: Fredag d. 17. juni 2022 kl. 14.00 til 16.30


Mødested: Institutionerne på Rødlundvej i Harlev


Turens længde er 4-5 km. i fladt men muligvis fugtigt terræn.


Husk gummistøvler, jakke og evt. kikkert.


Vi slutter med snacks og en fredagsøl/sodavand.Projektleder Hans Brok-Brandi, Skanderborg Kommune, fortæller om fredningen og går i spidsen for turen.
Undervejs fortæller Søren Højager fra Danmarks Naturfredningsforening i Århus om fugle, dyr og planter,
og professor emeritus Bent Odgaard fra Århus Universitet om landskabet og fortidsminderne. Begge er
knyttet til fredningen.


Vi håber, meget at du/I har lyst til at gå med og nyde det smukke naturområde. Måske får vi også in-put til
kommende formidlinger og aktiviteter.Tilmeld dig turen ved at sende en mail til hans.brok-brandi@skanderborg.dk


ellerMed venlig hilsen og på gensyn


på vegne Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening


Marianne Purup,
Greenways.dk
21155002

Om fredningen

Sammenhængende natur og landskabDet var ønsket om at beskytte naturen og fortidsminderne og samtidig skabe et sammenhængende, tilgængeligt naturområde, der i 2009 fik Danmarks Naturfredningsforening, Århus Kommune og Skanderborg Kommune til at foreslå fredningen af Tåstrup Sø, Tåstrup Mose, Lillering Skov, Stjær Stenskov og Stjær Søskov.


Allerede i 1962 var de stenbestrøede arealer i og omkring Stjær Stenskov og Stjær Søskov blevet fredet for at sikre den markante stenbestrøning fra sidste istid.


I 1991 pålagde EU så medlemslandene at oprette såkaldte Natura 2000 områder for at stoppe forringelsen af naturens mangfoldighed.

Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose rummer så bevaringsværdige naturtyper og arter, at der blev udpeget et såkaldt - men ikke sammenhængende – Habitatområde på i alt 135 ha.


Med fredningen af Tåstruplandet bliver hele området – inkl. det centralt beliggende mellemstykke - nu omfattet af en samlet plan for beskyttelsen af både natur og fortidsminder. Og der er skabt god tilgængelighed og formidling for os alle.


Tåstruplandet dækker 202 ha og omfatter naturtyper som bl.a. kalkoverdrev, kildevæld og rigkær samt arterne odder og den meget sjældne sumpvindelsnegl. Hele området er privatejet.