Projekter

Projekter

Kirkekunst i Søhøjlandet - en guide til 38 kulturoplevelser


Guiden udkom i februar 2023, og omhandler kirkerne i Silkeborg Kommune.


Klik her, eller på billedet, og læs med om de mange skønne kirker og den vidunderlige kunst de sammen byder på.


Bogen fås også i trykt udgave, og vil være at finde i kirkernes våbenhuse. Her kan man tage et eksemplar ganske gratis.


Guiden er blevet til i tæt samarbejde med menighedsråd og medarbejdere i kirkerne og provstierne.


Udgivelsen er støttet af:

Silkeborg Provsti, de ti kirker i Ikast-Brande Provsti, som ligger i Silkeborg kommune, Jyske Banks Almennyttige Fond, Tove og John Grosbøl, Herm. Rasmussen Malerforretning, Reimar Nielsen Ejendomsselskab og Silkeborg Kommune.

Kirkekunst i Søhøjlandet - en guide til kulturoplevelser

Mange kirker i Skanderborg provsti har i de senere år fået nye kunstværker – andre har smukke kalkmalerier. Og det hele kan opleves ganske gratis, hvis man kigger inden for. Samtidig kan man benytte lejligheden til at fornemme kirkerummets æstetik og finde en stund til refleksion.

For at vise vej til kirkekunsten udgiver Greenways.dk til efteråret en guide  – trykt og digitalt. Det sker med støtte fra bl.a. Skanderborg provstis forkyndelsespulje og private sponsorer.

Ry & Søhøjlandet - Kort og oplevelser

Med støtte fra Brugsforeningen Tryg / Ry Puljen har vi i forsommeren 2020 lavet et handy lille oplevelseskort til Ry’s gæster. Kortet kan man nappe i byens butikker, på spise- og overnatningssteder og på biblioteket. Kortet er lavet i samarbejde med BN Tegnestue og Kvistgaard, og trykt på cradle-to-cradle trykkeriet KLS PurePrint.

Den bæredygtige campingplads

Knap 15 campingpladser langs Gudenåen er blevet eller bliver i disse dage interviewet af Greenways.dk om deres syn på potentialet for bæredygtige campingpladser. Projektet, som er støttet af Isabellafonden, rundes af med et miniseminar 22. sept. på Bryrup Caming, hvor både pladserne, Horesta og Camping Ourdoor Danmark og Isabellafonden deltager.

Den mobile håndvask

Med Corona-situationen in mente har vi installeret og driftet en mobil håndvask ved Naturstationen på Himmelbjerget. Både signalværdien og den daglige brug har vist, at det var en god idé. Den mobile håndvask blev til med støtte fra Brugsforeningen Tryg / Ry Puljen.

Vi samarbejder med Riverboats.dk

Greenways.dk arbejder sammen med Riverboats.dk om at videreudvikle den eldrevne sejlads på Himmelbjergsøerne. Greenways.dk tror på et endnu større potentiale i den bæredygtige el-sejlads fremadrettet samtidig med, at grøn, bæredygtig sejlads vil være til glæde for miljøet, for borgerne og for områdets mange gæster.  

Friluftskort over Skanderborg Kommune

På vegne af Skanderborg Kommune og i stærkt makkerskab med BN Tegnestue har vi i juni 2020 tilrettelagt og produceret et helt nyt friluftskort over Skanderborg Kommune – det første nogensinde. Det trykte kort fås bl.a. på biblioteker og overnatningssteder, og en digital version ligger på www.skanderborg.dk 

Hotel Democracy

Lige nu arbejder Greenways.dk på at forberede Grundlovsfesten på Himmelbjerget 5. juni 2021. Det sker på vegne af Hotel Democracy, som er et samarbejde mellem Ry Højskole, Museum Skanderborg, Skanderborg Kommunes biblioteker og Greenways.dk. Se mere på Hotel Democracys hjemmeside

Dejlige vandreture med guide

Skanderborg Kommune har fået en ny naturpolitik. Og for at borgerne ved selvsyn kan konstatere, hvor megen dejlig natur vi har i området, har Greenways.dk for Skanderborg Kommune gennemført ”10 dejlige natur-ture". Turene var en stor succes.

eSCAPE

eSCAPE er navnet på et stedsfortællende koncept, der blander kunst og kulturarv på steder med et stærkt arkæologisk DNA. eSCAPE skal styrke fortællingerne om de steder, vi bor. Du kan følge projektet på Facebook lige her.

Se videoen om børnene ved udgravningerne i Skovby Nygaard her.

Klimaskattejagt på Himmelbjerget

Greenways.dk har sammen med Eventsupport og Skanderborg Kommune skabt en CO2-jagt på Himmelbjerget. Via mobilen (eller med papir og blyant) kommer deltagerne rundt på Himmelbjerget og skal svare på lærerige og sjove spørgsmål relateret til udledning af CO2. Legen opfordrer ligeledes deltagerne til at komme med gode råd til, hvordan man selv kan gøre noget godt for klimaet.  

Naturstation Himmelbjerget

Hele sommerferien har børnefamilierne flokkedes i Greenways.dk's Naturstation på Himmelbjerget.

Naturstationen er blevet til takket være Skanderborg Kommune, Brugsforeningen TRYG, Lions Ry, Hotel Himmelbjerget, Knudhule Badehotel, Birkhede Camping, Ry City, Tårnkomitéen, Lakeside Ry, Skanderborg Kommunes Biblioteker, AQUA Akvarium & Dyrepark og boderne på Himmelbjerget.

Bestig Bjerge

Greenways.dk er sekretariat for den populære natur-leg ”BestigBjerge”, som i år har fået helt nyt website. Legen består ganske enkelt i, at man finder en trecifret kode ved bjergets fod, en anden kode på toppen, taster dem ind på sin mobiltelefon og ”scorer” højdemeter. 15 bjerge i Søhøjlandet, fire på Fyn og Jyske Ås i Nordjylland er med og bidrager til at projektet kan vedligeholdes, udvikles og markedsføres.